[Matura ’23] Ogromne promjene na Hrvatskom: Nema razina, ispit ima tri cjeline, novost i na eseju

[Matura ’23] Ogromne promjene na Hrvatskom: Nema razina, ispit ima tri cjeline, novost i na eseju

Naime, ispit će sastojati od triju, umjesto dosadašnjih dviju cjelina, ali se i dalje piše kroz dva dana. Također, na popisu lektira za esej za iduću godinu nalaze se samo četiri djela, dok ih je do sada bilo desetak.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) još je ranije najavio da će pozitivna ocjena iz eseja ponovno biti uvjet za prolazak ispita državne mature iz Hrvatskog jezika, kao i da od 2023. više neće postojati viša i osnovna razina tog ispita, nego će svi maturanti pisati jedinstveni ispit.

Ispit iz Hrvatskog od 2023. ima tri cjeline, pozitivna ocjena na oba dijela uvjet za prolazak

No, to nisu sve novosti na ispitu mature iz Hrvatskog u 2023. godini, vidljivo je to iz ispitnog kataloga koji je NCVVO već objavio ovih dana. Naime, ispit iz Hrvatskog jezika više se neće sastojati od dviju ispitnih cjelina, nego triju. Prva ispitna cjelina je čitanje, književnost i hrvatski jezik, druga sažetak, a treća školski esej.

Kako stoji u ispitnom katalogu, tri ispitne cjeline od kojih se ispit iz Hrvatskog sastoji ispituju se u dva dijela i ispit se provodi u dva dana. Prvi dan provedbe ispituju se čitanje, književnost i hrvatski jezik i piše se sažetak, a drugi dan provedbe piše se školski esej.

Struktura ispita

U ispitnom katalogu naglašeno je da pristupnik mora izaći na oba dijela ispita koji se zasebno provode. Kao što smo spomenuli u uvodu, da bi položio ispit iz Hrvatskoga jezika, pristupnik mora ostvariti minimalan prag prolaznosti na oba dijela ispita. Dakle, uvjet za prolazak Hrvatskog bit će pozitivna ocjena na oba dijela ispita (prvi čitanje, književnost i hrvatski jezik + sažetak i drugi školski esej).

– Prva ispitna cjelina sastoji se od zadataka zatvorenoga tipa te obuhvaća književnost, čitanje književnoga i neknjiževnoga teksta i područje hrvatskoga jezika. Druga ispitna cjelina sastoji se od kraćega zadatka pisanja funkcionalnoga teksta. Budući da je kurikulumom iz Hrvatskoga jezika predviđeno poučavanje većeg broja funkcionalnih tekstova, tu je promjenu bilo nužno uvesti u ispit državne mature. Među različitim vrstama tekstova odabran je sažetak temeljem procjene više stručnjaka iz područja kroatističke struke. Sam zadatak pisanja sažetaka izgledat će tako da će učenicima biti zadan neknjiževni tekst koji će biti potrebno sažeti prema zadanim smjernicama, objašnjavaju iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Prve dvije cjeline pisat će se ukupno 180 minuta isti dan

U ispitnom katalogu pojašnjeno je da u toj novoj ispitnoj cjelini pisanja sažetka pristupnik svojim riječima reducira izvorni tekst na njegove bitne dijelove koristeći se ključnim riječima iz polaznoga teksta. Naglašeno je i da je sažetak objektivan tekst pa se u njemu ne iznose mišljenja, stavovi i komentari povezani s polaznim tekstom. Taj sažetak mora imati između 200 i 250 riječi, a na njemu se boduju sadržaj, organizacija teksta i stil te jezična točnost.

Prva ispitna cjelina čitanje, književnost i hrvatski jezik, koja se sastoji od zadataka zatvorenog tipa, imat će 58 zadataka koji ukupno donose 62 boda. Maturanti će u drugoj ispitnoj cjelini pisati samo jedan sažetak, koji im može donijeti 18 bodova. Budući da nadolazeća generacija maturanata ima taj dodatan kraći zadatak pisanja sažetka, prve dvije cjeline trajat će ukupno dulje nego do sada, 180 minuta.

Na popisu djela za esej samo četiri lektire

Treća ispitna cjelina bit će školski esej, čije pisanje, kao i do sada traje 160 minuta, a maksimalan broj bodova koji će se iduće godine moći ostvariti na eseju je 30. Na državnoj maturi 2022./2023. piše se interpretacijski školski esej, koji kao podvrstu uključuje i usporedni esej. Novost od ove godine jest da se na popisu djela nalazi njih samo četiri – izbor iz poezije Tina Ujevića, Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže, Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka te Patnje mladog Werthera Johanna W. Goethea.

– Esej ispituje temeljito poznavanje i razumijevanje cjelovitoga književnog djela. Stoga je popis obveznih djela skraćen na četiri s ciljem usmjeravanja učenika na temeljito savladavanje zadanih književnih djela. Ovakva praksa je uobičajena u drugim obrazovnim sustavima pa tako pojedine europske države propisuju svake godine samo jedno ili dva književna djela kao polazište za esejski dio završnih ispita, objašnjavaju nam iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Esej u idućoj školskoj godini treba imati najmanje 440 riječi, dok je dosadašnjih godina na višoj razini morao sadržavati maksimalno 400, a na osnovnoj 350 riječi. Prilikom ocjenjivanja eseja vrednovat će se maturantima središnja tvrdnja, argumentacija, povezanost teksta, upotreba rječnika te pravopisna i gramatička točnost.

U nastavku se nalazi ispitni katalog za maturu iz Hrvatskog jezika u školskoj godini 2022./2023., kojeg bi nadolazeća generacija maturanata trebala detaljno proučiti.

Podjelite ovu objavu putem