Mijenjaju se uvjeti za upis na jednom od popularnijih studija, A razina Matematike više nije potrebna

Mijenjaju se uvjeti za upis na jednom od popularnijih studija, A razina Matematike više nije potrebna

Od ove godine moći ćete upisati studij psihologije na Fakultetu hrvatskih studija bez položene A razine ispita iz Matematike na državnoj maturi. Jedna je to od nekoliko promjena koje je isplanirao Odsjek za psihologiju, a faks te potom i Senat zagrebačkog sveučilišta – potvrdili. Kako kažu za srednja.hr, željeli su dati priliku učenicima društvenih afiniteta te istovremeno vrednovati više jezike, materinji i strani, te postignuća na državnim i sportskim natjecanjima.

ILUSTRACIJA

Studij psihologije jedan je od tradicionalno popularnih među maturantima. Može se studirati, među ostalim, i na Fakultetu hrvatskih studija. Prošle, 2022. godine, u ljetnom roku taj je studij primao ukupno 57 studenata, a prijavilo ga je njih čak 510, od čega 94 maturanata kao svoj prvi izbor. Od ove godine, taj bi studij moglo prijaviti još više maturanata jer se mijenja jedan od glavnih uvjeta za upis. Više neće biti potrebno položiti A, već B razinu ispita iz Matematike na državnoj maturi.

Zaključili su da nedovoljno vrednuju jezična postignuća

Informacija je to o kojoj se razgovaralo na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu još u prosincu 2022. godine, no s Odsjeka za psihologiju na Fakultetu hrvatskih studija kažu da to nije jedina promjena. Ima ih više, a sve, kako kažu, slijede jedinstvenu viziju njihovog studija psihologije. Sve promjene koje su nam razložili u odgovoru prihvatilo je i Fakultetsko vijeće na sjednici koncem studenog 2022. godine.

– Članovi Vijeća Odsjeka za psihologiju su od 22. do 24. studenog 2022. godine analizirali dosadašnje uvjete za upis na studij psihologije FHS-a te zaključili kako, u usporedbi sa svim ostalim studijima psihologije u RH, nedovoljno vrjednuju jezična postignuća budućih studenata. Stoga će Hrvatski jezik, umjesto dosadašnjih 20 posto, biti vrjednovan s 25 posto A razine na državnoj maturi. Naime, psihologija spada prije svega u društvene znanosti. Svi naši studenti tijekom studija moraju usvojiti vještine akademske pismenosti, a psiholozi se u različitim granama struke svakodnevno oslanjaju na svoje verbalne i komunikacijske vještine stoga ih želimo poticati i kroz uvjete upisa, rekli su nam s Odsjeka za psihologiju.

Slično vrijedi, dodaju, i za udio vrednovanja ispita Engleskog jezika na državnoj maturi, pa će A razinu umjesto dosadašnjih 10 posto vrednovati s 15 posto.

– Naime, većina kolegija u sklopu studentskih seminara, vježbi ili projekata podrazumijeva uspješno pretraživanje, korištenje i citiranje strane stručne i znanstvene literature. Dio dodatne literature na pojedinim kolegijima također je na engleskom jeziku zbog čega smo odlučili dodatno vrjednovati navedena predznanja, pojašnjavaju nam nastavnici psihologije s Hrvatskih studija.

Vrednovat će uspjehe na državnim i sportskim natjecanjima

Ovaj je faks za svoj studij psihologije mijenjao i uvjete upisa glede izbornih ispita na državnoj maturi. Maturanti tako mogu, ali ne moraju položiti Biologiju, Logiku ili Psihologiju, a najbolji rezultat će im se bodovati s 5 posto bodova. Cilj promjena u vidu izbornih ispita, kažu nam s Odsjeka za psihologiju na Fakultetu hrvatskih studija, je osigurati lakše usvajanje znanja iz pojedinih kolegija. To se prvenstveno odnosi na metodološke kolegije, kažu, te kolegije iz područja biološke psihologije. Pri tome su se vodili iskustvom ostalih studija psihologije u državi.

– Dodatno su članovi Vijeća Odsjeka za psihologiju odlučili da će, za razliku od dosadašnjih godina, dodatno vrjednovati posebna postignuća budućih studenata, konkretno osvojeno 1.–3. mjesto na državnom ili sportskom natjecanju i/ili završen dvostruki četverogodišnji srednjoškolski program s 5 posto. Time želimo nagraditi učenike koji su bili motivirani, aktivni i uspješni u različitim područjima interesa te privući studente koji će biti jednako tako aktivni, posvećeni i angažirani u različitim studentskim aktivnostima.

Vjeruju, nadalje kažu, da su upravo dodatne vještine ono što će poslodavci posebno znati cijeniti kod budućih psihologa.

‘Matematička anksioznost je stvarna i znanstveno dokazana’

Na koncu dopisa za srednja.hr nastavnici Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija pojašnjavaju kako su i zašto odlučili sniziti potrebnu razinu ispita iz Matematike na državnoj maturi koji je potrebno položiti za upis studija. Svi srodni studiji unutar faksa, kažu, traže B razinu tog predmeta jer žele dati prednost studentima društvenih afiniteta. Tako od sada i psihologija. Osim toga, kažu, nisu htjeli zakinuti potencijalne kandidate koji dolaze iz strukovnih škola poput medicinske.

Tamo se, napomenimo, ne posvećuje tolika pozornost matematičkim predmetima, ni formalno u satnici, ni u sadržaju, pa takvi učenici imaju lošiju startnu poziciju na višoj razini na maturi. Do sada su ispit iz Matematike s mature i prijemni, odnosno test apstraktnog mišljenja, nosili 45 posto bodova za upis psihologije na Fakultetu hrvatskih studija. To je preveliki udio, navode nastavnici psihologije, u odnosu na ostala zadnja koja kandidati stječu temeljem motiviranog rada, upornosti i učenja tijekom prethodnog obrazovanja.

– Nastojali smo uvažiti i činjenicu da je matematička anksioznost stvaran i znanstveno dokazani konstrukt koji može dio potencijalnih kandidata obeshrabriti od prijave upisa studija psihologije, stoga je kompromis učinjen u smjeru smanjenja kriterija za matematiku uz daljnje zadržavanje selekcijskog postupka, napominju. Upisne kvote ostale su iste, a redovito je broj prijavljenih kandidata za studij psihologije višestruko veći od upisne kvote. Navedenim promjenama nastojali smo kreirati selekcijski postupak koji bi privukao motivirane kandidate s primjerenom razinom predznanja i sposobnosti za ovaj studijski program. Efikasnost i opravdanost navedenih promjena svakako planiramo pratiti i evaluirati tijekom vremena, zaključuju s Odsjeka za psihologiju na naše pitanje je li snižena razina Matematika tu da privuče veći broj studenata.

Navedene promjene izglasalo je Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija, Odlukom o uvjetima upisa u prvu godinu integriranoga i preddiplomskih sveučilišnih studija u ak. god. 2023./2024., na 51. sjednici održanoj od 28. do 30. 11. 2022. godine.

VEĆINA TRAŽI VIŠU MATEMATIKU

U Hrvatskoj postoji ukupno šest različitih studija psihologije. Tri su u Zagrebu, i po jedan u Rijeci, Osijeku i Zadru. Zadarska psihologija i psihologija na Fakultetu hrvatskih studija jedine su među njima koje na državnoj maturi traže položenu B razinu Matematike; ostali traže višu. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku traži kao jedini, od obveznih predmeta na maturi, B razinu Engleskog jezika. Drugi uvjeti, u pogledu ostalih obveznih, izbornih predmeta, prijemnih ispita, intervjua i bodovanja posebnih postignuća, međusobno se razlikuju, a sve razlike možete pregledati u tražilici sustava Postani student.

Podjelite ovu objavu putem