Ministar Delić najavio 1.000 KM jednokratne podrške za svako novorođeno dijete u FBIH

Ministar Delić najavio 1.000 KM jednokratne podrške za svako novorođeno dijete u FBIH

Nacrt budžeta Vlade Federacije BiH utvrđen je 22.1.2024 na sjednici Vlade, a slijedi njegovo usvajanje na oba doma Parlamenta FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je planiralo, a Vlada FBiH utvrdila 16 milijuna KM u budžetu Ministarstva za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini. Kako je saopćio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić riječ je o jednokratnoj podršci majkama porodiljama koja podrazumijeva 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

Ovo će biti i prvi put da se planira podrška majkama porodiljama s nivoa Federacije BiH. Osim toga, putem redovnog tekućeg transfera nižim nivoima vlasti, odnosno županijama, iz budžeta Vlade FBiH, predviđen je uvjet svim županijama da dio tog transfera usmjere na provođenje i podršku natalitetnih politika, odnosno politika usmjerenih na jačanje porodica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u budžetu za 2024. godinu planiralo je i sredstva za izradu studija opravdanosti Porodičnog fonda i Zavoda socijalne zaštite, te izradu Socijalne karte FBiH, saopćeno je iz ovog ministarstva.

Tim povodom ministar Delić kazao je da je 2024. godina, godina budžeta u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike istakavši da je budžet Ministarstva uvećan na stavkama koje se odnose na mjere i programe usmjerene na poboljšanje i unaprjeđenje sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH, te da je Ministarstvo održalo obećanje vezano za jačanje kapaciteta centara za socijalni rad kojima je budžetom Ministarstva predviđena podrška u ukupnom iznosu od 3 milijuna KM.- Planirali smo 1 milijun KM centrima za socijalni rad kao podršku kod primjene federalnih propisa, odnosno pokrivanje troškova kod uvođenja u pravo neratnih invalida, stjecanje statusa roditelja njegovatelja, odobravanja prava na federalni dječji dodatak i drugih propisa koji dolaze iz našeg resora.

S obzirom na to da su objekti centara za socijalni rad uglavnom u lošem stanju, po prvi put u budžetu planirana su i 2 milijuna KM za kapitalne projekte centara za koje se nadamo da će nam ih centri delegirati tijekom ove godine – pojasnio je ministar Delić.U budžetu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planirano je dodatno povećanje izdvajanja sredstava za zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja, tako da je u odnosu na prošlogodišnjih 500.000 KM za ovu godinu planiran 1,5 milijuna KM.

Za naknade neratnim invalidima planirano je 245 milijuna KM, za dječje dodatke 130 milijuna KM, 27 milijuna za civilne žrtve rata, te za naknade roditeljima njegovateljima 29 milijuna KM. Nacrt budžeta Vlade Federacije BiH utvrđen je danas na sjednici Vlade, a slijedi njegovo usvajanje na oba doma Parlamenta FBiH.

Ostaje za vidjeti hoće li se ovakva odluka implementirati kao takva obzirom da se još uvijek radi o nacrtu budžeta za 2024. godinu.

Prednosti: avaz.ba

Podjelite ovu objavu putem