Ministarstvo civilnih poslova objavljuje nove pozive za stipendiranje

Ministarstvo civilnih poslova objavljuje nove pozive za stipendiranje

Svrha stipendija je omogućiti kandidatima praćenje magistarskog programa o europskim pravnim normama (MELS online), a koji su već započeli svoju profesionalnu karijeru.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je nove pozive za stipendiranje.
Univerzitet javnih službi iz Mađarske ponudio je zainteresiranim kandidatima iz Bosne i Hercegovine sljedeće studijske programe: Program civilnog inžinjerstva (BSc) – osam semestara, Program inžinjerstva životne sredine (BSc) – sedam semestara, Program inžinjerstva vodnih operacija (BSc) – šest semestara i Program međunarodnog upravljanja vodama i vodne diplomacije (MA) četiri semestra.

Krajnji rok za podnošenje prijava na te studijske programe za akademsku 2023./2024. je 30. travanj.

Također, Ministarstvo za vanjske i europske poslove Luksemburga u okviru svog programa tehničke pomoći u saradnji sa Europskim institutom za javnu upravu ponudio je šest stipendija zainteresiranim kandidatima iz Bosne i Hercegovine.

Stipendije se prevashodno odnose na javne dužnosnike, članove pravosuđa, predstavnike organizacija civilnog društva, te ostalih javnih profesija.

Svrha stipendija je omogućiti kandidatima praćenje magistarskog programa o europskim pravnim normama (MELS online), a koji su već započeli svoju profesionalnu karijeru. Stipendije su posebno namijenjene zainteresiranim kandidatima kojima je potrebna financijska potpora.

Krajnji rok za prijavu je 30. lipanj ove godine., priopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Podjelite ovu objavu putem