Oružane snage BiH traže 400 novih vojnika

Oružane snage BiH traže 400 novih vojnika

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine objavilo je Javni oglas za prijem kandidata u djelatnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga BiH.

Rok za prijavu na Javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj web-stranici Ministarstava obrane BiH.

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III. i IV. stupnja ili trenutačno pohađaju završni razred srednje škole.

Opći uvjeti

Neki od općih uvjeta koje kandidati moraju ispunjavati su da su kandidati državljani Bosne i Hercegovine, da nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema.

Prijavom na oglas mladi imaju priliku osigurati stalan i siguran posao, profesionalnu karijeru i mogućnost napredovanja u Oružanim snagama BiH.

Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva obrane BiH ili osobno dobiti od središta za novačenje i tranziciju i informirati se putem sljedećih telefona:

  • Središte za novačenje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;
  • Središte za novačenje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886;
  • Središte za novačenje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i
  • Središte za novačenje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954

Ukoliko kandidati budu ispunjavali opće i posebne uvjete i dostave potrebnu dokumentaciju, blagovremeno će biti obaviješteni o vremenu i mjestu testiranja i provjera, početku temeljne vojničke obuke i drugim bitnim informacijama.

Testiranje

Testiranja kandidata će se obaviti u središtima za novačenje u Sarajevu, Banjoj Luci, Čapljini i Tuzli.

Nakon završenih testiranja, Povjerenstvo za izbor će obaviti intervju s najuspješnijim kandidatima i, nakon završenog intervjua, izvršiti izbor i predložiti ministru obrane BiH kandidate za upućivanje na temeljnu vojničku obuku.

Kandidati koji uspješno završe temeljnu vojničku obuku primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na ustrojbena mjesta koja se popunjavaju kandidatima iz reda sva tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih.

Podjelite ovu objavu putem