Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu

Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu

Dodjeljuju se: nagrada za životno djelo, nagrada za nauku, nagrada za popularizaciju i promociju nauke i nagrada za mlade istraživače.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu člana 16. Uredbe o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku („Službene novine Federacije BiH“, br: 66/20 i 18/23) i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/24) i Odluke broj: 05-35-1558/24 od 08.04.2024. godine, raspisalo Javni konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu.

Federalne nagrade za nauku dodjeljuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači.

Dodjeljuju se: nagrada za životno djelo, nagrada za nauku, nagrada za popularizaciju i promociju nauke i nagrada za mlade istraživače.

Javni konkurs će biti otvoren do 30. maja 2024. godine, odnosno 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima “Dnevni list” i “Oslobođenje” i web stranici Ministarstva.

Dokumenti za preuzimanje:
Obrazac za prijavu – Hrv
Natječaj – tekst – dokument

Podjelite ovu objavu putem