JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI ZA IZRADU POSLOVNIH PLANOVA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI ZA IZRADU POSLOVNIH PLANOVA

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH Mostar potpisala je ugovor sa projektom EU4AGRI, na osnovu kojeg planira provesti obuku za pisanje poslovnih planova, a realizacija programa obuke će se obaviti u sklopu projekta  „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI), u svrhu ostvarivanja općeg cilja da se ojačaju konzultantske usluge u BiH čime bi se osigurala šira dostupnost ovih usluga krajnjim korisnicima za prijavu i financiranje putem javnih poziva, te podigla kvaliteta konzultantskih usluga u pripremi, pisanju i implementaciji poslovnih planova.

Kroz projekt „STVARANJE TIMOVA KONSULTANATA U HERCEGOVINI“ planirano je održavanje obuke za osobe koje namjeravaju da steknu znanje o poslovnom planiranju i pripremi poslovnih planova u sektoru poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Inovativnost u pristupu je da će se formirati timovi za pisanje poslovnog plana sačinjeni od dva člana, od kojih će jedan biti ekonomske ili agroekonosmke struke, a drugi agronom ili slične struke.

Program edukacije je zamišljen da se organizira u 10 jednodnevnih radionica ili 60 sati obuke.

Ako ste državljanin BiH, imate minimalno VI stepen obrazovanja, poznajete rad na računaru, imate želju i spremnost za pohađanjem obuke (minimalno 70%, kako bi imali pravo na sticanje Certifikata o uspješno završenoj obuci) pozivamo Vas da se prijavite na ovaj javni poziv i iskoristite priliku za razvoj svog poslovanja u sektoru poljoprivrede.

Prijaviti se mogu pojedinačni aplikanti, ali i timovi koji se sastoje od jednog kandidata poljoprivredne struke i jednog kandidata ekonomske struke. Detaljne informacije o Javnom pozivu možete naći na Javni poziv za prijave za učešće na obuci izrade poslovnih planova, a prijaviti se možete  prijavite se putem Google obrasca za prijavu ili putem e-maila: [email protected]   i  Obrazac za prijavu za učešće u obuci izrade poslovnih planova. Obuka i prateći materijali su besplatni i odabrani polaznici nisu obavezi platiti kotizacije. Broj mjesta za polaznike obuke je ograničen.

Rok za prijavu: 30.04.2023., do 20:00 sati.

Projekat „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI) je četverogodišnji projekat (2020-2024.) koji ima za cilj da modernizira poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljša ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga. Projekat provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Češka razvojna agencija (CzDA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,25 miliona eura i finansira ga Evropska unija sa 20 miliona eura, a UNDP i CzDA sa 250.000 eura.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u toku trajanja poziva možete se obratiti na e-mail adresu [email protected].

Podjelite ovu objavu putem