Natejčaj za posao – EUFOR zapošljava!

Natejčaj za posao – EUFOR zapošljava!

GLAVNA KOMANDA EUFOR

Sekcija HQ CAMP CMDT Department of Public Works/Facility Maintenance održava i vrši raznovrsne konstrukcije i reparacije unutar Kampa Butmir.

ELEKTRIČARI

Opis poslova: Vrši preventivna i korektivna održavanja električne mreže; Vrši instalaciju i nadogradnju električnih instalacija i sistema; Vrši poslove u skladu sa regulativama lokalnog snabdjevača elekrične energije ili u skladu sa IEE regulativama; Odgovorni za inventor i nabavku materijala u koordinaciji sa nadređenima; Dijagnosticiranje grešaka u električnim sistemima I instalacijama, i drugoj opremi;

Obavljanje testiranja i inspekcija uzemljenja za telekomunikacione sisteme; Servisiranje i održavanje elekričnih uređaja (npr. mašima za suđe); Odgovorni za svoju zaštitu i sigurnost osoblja kod kojih obavljaju poslove;

Potrebne kvalifikacije: Završena srednja zanatska škola za električara; Tri godine radnog iskustva na poslovima električara; snalažljivost, točnost i odgovornost;

Lokacija: Sarajevo Broj izvršilaca: veći broj za trenutne i buduće potrebe (rezervna lista)Trajanje oglasa: Oglas je otvoren do 31.03.2023 g. na službenoj stranici EUFOR-a

Da bi aplicirali za jedan od gore navedenih poslova molimo vas da posjetite zvaničnu EUFOR-ovu web stranicu http://www.euforbih.org/index.php/vacancies-a sa koje možete preuzeti i ispuniti aplikaciju i istu poslati u Ured za ljudske resurse isključivo emailom na sljedeću adresu: E-mail: [email protected] Lokacija:Sarajevo (Rad iz firme) Broj izvršilaca:2 Datum objave:20.03.2023. Trajanje oglasa:7 dana (ističe 27.03.2023.)

GLAVNA KOMANDA EUFOR Vatrogasna sekcija HQ CMDT Department of Public Works obezbjeđuje kamp Butmir od požara, zaštite od požara, prevencije požara, spašavanja unesrećenih, reakcija na opasne materijale, bezbjednost zaposlenika, objekata.

VATROGASCI

Opis poslova: Obavlja poslove prevencije i gašenja požara; Vrši inspekcije I održavanje protivpožarne opreme; Raportira nadređenima bilo kakve nedostatke sa opremom ili materijalom;

Potrebne kvalifikacije: Završena srednja škola; Certifikat vatrogasca od relevantne agencije; Iskustvo u dobrovoljnim vatrogasnim brigadama; Sposobnost da nosi masku; Vozača dozvola kategorija C; snalažljivost, točnost i odgovornost;

Lokacija: Sarajevo Broj izvršilaca: veći broj za trenutne i buduće potrebe (rezervna lista)Trajanje oglasa: Oglas je otvoren do 31.03.2023 g. na službenoj stranici EUFOR-a.

Da bi aplicirali za jedan od gore navedenih poslova molimo vas da posjetite zvaničnu EUFOR-ovu web stranicu: http://www.euforbih.org/index.php/vacancies sa koje možete preuzeti i ispuniti aplikaciju i istu poslati u Ured za ljudske resurse isključivo emailom na sljedeću adresu: E-mail: [email protected]

Lokacija:Sarajevo (Rad iz firme) Članak preuzet s stranice: https://www.euforbih.org/

Podjelite ovu objavu putem