Ovo je popis djela za esej na državnoj maturi u 2024. godini

Ovo je popis djela za esej na državnoj maturi u 2024. godini

Ovogodišnji popis djela za esej sadržava osam književnih djela svjetske i domaće književnosti, a objavljen je ovih dana u sklopu ispitnog kataloga iz Hrvatskog jezika. Kao i prošle godine, popis je jedinstven za sve maturante koji izlaze na državnu maturu budući da se Hrvatski piše na samo jednoj razini.

Ovih dana objavljeni su ispitni katalozi za državnu maturu, među njima i onaj za Hrvatski jezik čiji je sastavni dio popis djela za esej. Za razliku od prošle godine kada su na popisu bila samo četiri književna djela, ove ih je godine osam.

Popis djela za esej na državnoj maturi u 2024. sadrži osam djela

U školskoj godini 2023./2024. na maturi će biti zadan interpretacijski esej, koji kao podvrstu uključuje i usporedni. U njemu će maturanti morati pokazati znanje i spoznaje o književnim djelima na temelju teorije književnosti i povijesti književnosti te pokazati cjelovito razumijevanje književnog djela. Popis djela za esej na maturi u 2024. je sljedeći:

Treba naglasiti kako se za svaku godinu priprema nekoliko esejskih zadataka, a onaj koji će se polagati odabire se, radi sigurnosnih razloga, na sam dan pisanja eseja, što je u ovoj školskoj godini 25. lipnja 2024.

Maturanti u 2024. pišu interpretacijski esej

Učenici pišu interpretacijski esej s obzirom na zadani zadatak, a on mora sadržavati najmanje 440 riječi. Taj se zadatak sastoji od polaznoga pitanja ili tvrdnje, ulomka iz književnoga djela s popisa obveznih djela i smjernica za pisanje. Bitno je za naglasiti da se esejski zadatak može odnositi na jedno književno djelo ili na usporedbu dvaju književnih djela s popisa. Esej se treba oblikovati kao zaokružena cjelinu s uvodom, razradom i zaključkom te treba biti pravopisno, gramatički i leksički točan. Prema ispitnom katalogu, sve smjernice morate uvrstiti u školski esej.

– U interpretacijskome eseju pristupnik iznosi svoje spoznaje o književnosti i pokazuje razumijevanje književnih djela u cjelini tako da na polazno pitanje odgovara središnjom tvrdnjom koju argumentira na temelju analize zadanoga ulomka i na temelju poznavanja svih sastavnica djela u cjelini, stoji u ispitnom katalogu.

Kako se esej boduje i u kojim se situacijama neće bodovati?

Navedeno je i da se esej  boduje s 15 bodova, no postupkom ponderiranja taj se broj množi s dva te je moguće ostvariti ukupno 30 bodova. Vrednuje se s
obzirom na pet sastavnica koje proizlaze iz odgojno-obrazovnih ishoda za školski esej: središnja tvrdnja, argumentacija, povezanost teksta, upotreba rječnika te pravopisna i gramatička točnost. U svakoj je sastavnici moguće ostvariti najviše 3 boda.

U ispitnom katalogu objašnjeno je i kada se esej neće vrednovati. To je situacija u kojoj kandidat nije odgovorio na zadane smjernice, ako kandidat nema dovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10 posto od donje granice zadanoga broja riječi), zatim ako je esej napisan potpuno nečitkim rukopisom
te ako je esej napisan velikim tiskanim slovima.

Kako izgledaju eseji koji su na protekloj maturi ocjenjeni sa sto posto možete vidjeti na poveznici.

Podjelite ovu objavu putem