Poziv za prijavu učesnika na trening Vijeća Evrope pod nazivom „Mladi aktivisti za demokratiju“, kojeg Odjel organizuje u okviru projekta Demokratija ovde | Demokratija sada

Poziv za prijavu učesnika na trening Vijeća Evrope pod nazivom „Mladi aktivisti za demokratiju“, kojeg Odjel organizuje u okviru projekta Demokratija ovde | Demokratija sada

Odjel za mlade Vijeća Evrope dostavio je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine e-mail sa pozivom za prijavu učesnike na na trening Vijeća Evrope pod nazivom „Mladi aktivisti za demokratiju“, kojeg Odjel organizuje u okviru projekta Demokratija ovde | Demokratija sada.

Trening ima za cilj razvoj kompetencija mladih aktivista u odbrani i promociji demokratije, ljudskih prava i učešća mladih i stvaranje grupe koja će se dalje uključiti u aktivnosti zagovaranja na evropskom i nacionalnom nivou u okviru projekta.

Trening je zasnovan na kombinovanom učenju koje uključuje:

·  module za e-učenje između 20. aprila i 30. juna 2023. godine; i

·  rezidencijalni seminar koji će se održati u Strazburu između 28. maja i 3. juna 2023. godine.

Podjelite ovu objavu putem