Zakon o spriječavanju pranja novca jedan od prioriteta BiH

Zakon o spriječavanju pranja novca jedan od prioriteta BiH

Što je to Moneywall?

Tako je na samitu G7 članica održanog u Parizu 1989. osnovan Financial Action Task Force(FATF) – svjetski „pas čuvar“ zadužen za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Osim FATF-a, danas postoji niz međunarodnih organizacija i tijela čija je primarna djelatnost sprječavanje pranja novca. Tako primjerice MONEYVAL, (The Committee of Experts on the
Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) poseban odbor stručnjaka Vijeća Europe za procjenu mjera prtoiv pranja novca i financiranja terorizma, predstavlja stalno nadzorno tijelo Vijeća Europe kojem je povjerena zadaća ocjenjivanja usklađenosti nacionalnih zakonodavstava država članica s glavnim
međunarodnim standardima za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i učinkovitosti njihove provedbe, kao i zadaća davanja preporuka nacionalnim tijelima u pogledu potrebnih poboljšanja njihovih sustava. Tako u skladu sa svojom zadaćom MONEYVAL nadzire i sustav sprječavanja pranja novca Države Bosne i Hercegovine.

Koja je stvarna zadaća Moneywalla u BiH?

Komitet MONEYVAL (Komitet za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma) ima ključnu ulogu u procjeni i praćenju napora država članica u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma, organiziranog kriminala i korupcije. Evo nekoliko ključnih tačaka o ulozi MONEYVAL-a u Bosni i Hercegovini:

  1. Uzajamna evaluacija: MONEYVAL redovno provodi uzajamne evaluacije država članica kako bi ocijenio njihove napore u implementaciji međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ova evaluacija pomaže identifikaciji slabosti i pruža smjernice za unapređenje zakonodavstva i prakse.
  2. Obuka i podrška: MONEYVAL pruža obuku i tehničku podršku odgovornim licima u institucijama BiH. Ovo uključuje obuku o najboljim praksama, razmjeni iskustava i jačanju kapaciteta za borbu protiv finansijskog kriminala.
  3. Povjerenje i status: Bosna i Hercegovina je stekla povjerenje MONEYVAL-a nakon uspješne evaluacije 2020. godine. To znači da nije obavezna izvještavati o aktivnostima u ovoj oblasti do 2023. godine. Međutim, daljnji napori su potrebni kako bi se održao taj status i izbjeglo stavljanje na “sivu listu” MONEYVAL-a .

Ukratko, MONEYVAL igra ključnu ulogu u osiguravanju da Bosna i Hercegovina primjenjuje najbolje prakse u borbi protiv finansijskog kriminala i da se usklađuje sa međunarodnim standardima.

Zakon o spriječavanju pranja novca u 2024?

Kada kažemo zakon o spriječavanju pranja novca, omogućava ispunjavanje uvjeta koje je Europska komisija postavila pred našu državu. Zakon o spriječavanju pranja novca u svom meritumu ima slijedeće stavke.
Jedna od ključnih promjena je uvođenje mehanizma ograničenja plaćanja gotovinom za sve obaveznike Zakona. Ovo ograničenje nije postojalo u prethodnom Zakonu, te je bilo moguće izvršiti transakcije gotovinom u iznosu od 30.000 KM bez ikakvih ograničenja. Nova zakonska regulativa precizira definiciju obaveznika i isključuje određene profesije, poput notara i advokata, osim u slučajevima kada se radi o finansijskim transakcijama ili transakcijama koje uključuju nekretnine.
Još čekamo da vidimo hoće li Dom naroda na razini državnih institucija uspjeti progurati ovaj zakon kako bi BiH izbjegla stavljanje na listu zemalja visokog rizika od strane FATF-a (Financial Action Task Force).

Podjelite ovu objavu putem