Ministarstvo obrane BiH objavljuje oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu

Ministarstvo obrane BiH objavljuje oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu

Ministarstvo obrane BiH objavilo je oglas za prijem 440 djevojaka i mladića u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH.

Oglas se objavljuje sa rokom prijave 30 dana od dana objavljivanja na službenoj web-stranici Ministarstava obrane BiH, što će ovoj populaciji osigurati stalan i siguran posao, profesionalnu karijeru i mogućnost napredovanja u Oružanim snagama BiH.

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III i IV stupnja, da nisu mlađi od 18 godina, niti stariji od 27 godina i da ispunjavaju uvjete oglasa raspisanog za određeno mjesto.

U nastavku donosimo tekst javnog oglasa, te obrasce i dokumentaciju.

Prezentacija testiranja fizičke spremnosti na linku:

Podjelite ovu objavu putem