Natječaj za prijem studenata starijih studijskih godina u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Natječaj za prijem studenata starijih studijskih godina u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Na temelju odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Ur.broj: 264-XIX/23 Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2023./2024. godinu raspisuje: Natječaj za prijem studenata starijih studijskih godina u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Natječaj) imaju svi redoviti studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar.

Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovome Natječaju imaju studenti starijih studijskih godina.

Natječaj je otvoren od 19.06.2023. do 21.07.2023. godine

Cjelokupna forma natječaja LINK ZA PRISTUP DOKUMENTU

ONLINE prijave na linku: LINK ZA PRIJAVU

PRIRUCNIK SCM 2023-PDF

Podjelite ovu objavu putem