Velika anketa srednjoškolaca iz Grada Čapljine povodom godine dana rada Centra za mlade Čapljina

Velika anketa srednjoškolaca iz Grada Čapljine povodom godine dana rada Centra za mlade Čapljina

Cilj istraživanja bio je ispitati potrebe i mišljenja mladih na području grada Čapljine, promovirati Lokalni program za mlade, te različitim aktivnostima potaknuti mlade i aktivno ih uključiti u rad i djelovanje cjelokupne zajednice.

U svrhu provođenja istraživanja i sticanja osnovnih informacija u našem društvu proveli smo anketu, na skupini srednjoškolaca koji su nam bili ciljna skupina. Htjeli smo dobiti povratne informacije o nama važnim temama, posebno informacije o: kvaliteti obrazovanja, povjerenja u državu te količini vremena kojeg mladi provode na mobilnim uređajima. Anketu smo proveli godinu dana nakon osnivanja i djelovanja Centra za mlade na području Grada Čapljine. Neki od odgovora su za nas bili djelomično razočaravajući obzirom da nakon godinu dana djelovanja veliki broj ispitanika je rekao da nije čuo za nas što je nama signal da se moramo još jače i proaktivnije uključiti u ovu skupinu mladih.

Svrha ankete
Svrha ankete je da se dobiju informacije koje će pomoći Centru za mlade Čapljina da na kvalitetniji i sistematskiji način djeluje i utječe na mlade na području Grada Čapljine, i služi kao njihovo glasilo na ovom području. Shvatili smo potrebu našeg društva obzirom da se suočavamo s odlaskom mladih, i sve većim demografskim slomom. To je također bilo jedno od pitanja unutar ove ankete, no o tome ćemo detaljnije u nastavku teksta.

1. Jeste li upoznati s radom Centra za mlade?

S ovim pitanjem smo htjeli dobiti povratnu informaciju koliko su nas mladi primjetili tokom naše prve godine rada. Rezultati su zadovoljavajući u ovom segmentu, no nadamo se da ćemo podignuti ovo stopu na veću razinu tijekom daljnjeg djelovanja.

Grafikon 1.

2. Jeste li upoznati sa informacijom da u Centru za mlade nudimo i besplatno psihološko savjetovalište za sve mlade u Čapljini?

Ovo je pitanje nama bilo od iznimne važnosti, da mladi spoznaju da postoji mjesto gdje otvoreno mogu razgovarati o svim svojim problemima, ako ih je to strah u školi. Podaci koje smo prikupili kroz ovo pitanje najbolje će vam reći grafikon ispod.

Grafikon 2.

3. U slučaju da osjetite potrebu za razgovorom, bili ste se javili u CZM?

Ovo pitanje se odnosilo na prethodno, i čak možemo reći da je odgovor zadovoljavajući što ćete vidjeti i preko samog grafikona. Držimo iznimno važnim da svatko rješava svoje teške stvari te da o nekim bitnim stvarima progovori s stručnom osobom.

Grafikon 3.

4. Jeste li sudjelovali na našim radionicama?

Kod ovog pitanja smo htjeli na određenom uzorku doznati koliko su mladi upoznati s našim radionicama. Podatke možete pogledati ispod na slici.

Grafikon 4.

5. Ako ste sudjelovali, kakav je vaš dojam?

Ovo pitanje se generalno odnosilo na sami rad centra, gdje su nam ispitanici ukazali povjerenje te su nam slijedećim ocjenama, ocjenili naš rad:
-1 (7%)
-2 (4.7%)
-3 (10%)
-4 (34,7%)
-5 (43,6%)

6. Kako ste čuli za Centar za mlade?

Kroz ovo pitanje nam je bilo bitno kako najčešće dopiru informacije iz Centra do mladih što možete i vidjeti na slijedećem grafikonu.

Grafikon 5.

7. Jeste li upoznati s projektom “Korak”?

Projekt „Korak“ je nama iznimno važan obzirom da smo kroz taj projekt osnovali sami Centar za mlade, naime podaci o tome koliko su mladi bili uključeni u taj projekt je u grafikonu ispod.

Grafikon 6.

8. Koliko su veliki vaši razredi?

Pitanje koje nas je izrazito zanimalo je kolika je veličina razreda, što dovoljno govori koliko su nam mladi važni, no godinama vidimo loše trendove koji se nažalost nastavljaju. To možemo vidjeti na grafikonu ispod.

Grafikon 7.

9. Jeste li otvoreni za humanitarni i volonterski rad?

Potres u Turskoj je otkrio koliko humanitarni rad može pomoći unutar neke zajednice. Srednjoškolci su se pokazali odličnim na ovom segmentu gdje postoji samosvijest da je potrebno pomagati gdje su rezultati se pokazali slijedećim redom:
-1 (9,3%)
-2 (9,3%)
-3 (16,3%)
-4 (25,6%)
-5 (39.5%)

10. Koliko vremena provodite na mobitelima, računalima i ostalim gadgetima?


U doba sve veće digitalizacije vidimo kako se trend korištenja mobilnih uređaja godinama povećavam s tim se povećava i vremensko korištenje kod mladih što možete zamjetiti na slijedećem grafikonu ispod.

Grafikon 8.

11. Jeste li zadovoljni vašim obrazovanjem?

Većina ispitanika dala je svom obrazovanju prosječnu ocjenu 3 (dobar), dok dominiraju i ocjena 2 s udjelom (21%) te ocjenom 4 s udjelom (20%).

12. Koju srednju školu pohađate?

Kroz ovo pitanje bilo nam je bitno spoznati od različitih učenika te složiti sliku koje smjerove najviše biraju učenici, bitno je za reći da se najviše kroz ovaj grafikon vidimo prisustvo strukovnih četverogodišnjih programa, na drugom mjestu se nalazi gimnazija, dok se na trećem mjestu nalazi trogodišnji strukovni program. (grafikon ispod)

Grafikon 9.

13. Ocjenite stanje u vašoj školi

Učenici su dali prosječnu ocjenu Srednjoj školi Čapljina, dobar (3) s postotkom od 39,5% dok su ostale ocjene 1 (nedovoljan) – 16,3%, 2 (dovoljan) – 25,6%, 4 (vrlo dobar) – 14%, 5 (odličan) – 4,7%.

14. Što po vama najviše nedostaje u vašoj školi?

Po odgovorima učenika, odgovor koji najviše dominira što je najviše potrebni je opremljenost učionica, računa te materijalno-tehničkih sredstava za rad kod strukovnih škola.

15. Što biste najviše voljeli promjeniti?

Odgovor koji učenici najviše daju na ovo pitanje je mjenjanje sustava obrazovanja s većim prilagođavanjem za potrebe samih učenika.

16. Smatrate li da postoje zanimanja za “muškarce” i za “žene”?

Ovim pitanjem smo htjeli vidjeti koliko je naše društvo još uvijek vezano za stereotipe za pojedine struke što se pokazalo istinitim, naše društvo je još uvijek duboko podjeljeno po ovom pitanju. Većina je rekla da postoje zanimanja za muške i ženske, ukupnim odgovorom s 40%.

17. Pronalazak prakse (strukovne škole)?

Obzirom da je većina ispitanika koji pohađaju srednju školu se odnosi na strukovne škole uvrstili smo i ovo pitanje koje nam je bilo iznimno važno. Te većina odgovara prosječnom ocjenom od 45,7% da im je u skali od 1 do 5 (težine pronalaska prakse, gdje su 1 (iznimno teško) dok je 5 (iznimno lako)) učenici odgovorili prosječnom ocjenom 3 (45,7%).

18. Zanima li vas fakultetsko obrazovanje?

Odgovor na ovo pitanje možete pogledati na slijedećem grafikonu!

Grafikon 10.

19. Ako biste mogli birati gdje želite studirati, koje bi to mjesto od ponuđenih bilo?
(maksimalno 2 grada za odabir)

Učenici na ovom pitanju najviše odgovaraju na slijedeći način:

*Mostar (27,9%)

*Split (55,8%)
*Zagreb (69,8%)
*Sarajevo (11,6%)

20. Smatrate li se pripremljenim za fakultet?

Osjećaj spremnosti kod učenika četvrtih razreda srednje škole na predstojeće upise na faks prema odgovorima (1 (loše) do 5 (izvrsno)) odgovaraju s:
1->30,8%
2->23,1%
3->42,3%
4->3,8%
5->0%

21. Smatrate li neprimjerenim blizinu kladionica školama?

Ovo pitanje je bilo upućeno na percepciju kod samih srednjoškolaca da vidimo smatraju li neprimjerenim blizinu kladionica gdje je velikom većinom odgovoreno da se smatra da kladionice trebaju bit na minimalnoj udaljenosti od 500m (41,9%).

22. Smatrate li pozitivnim naše djelovanje na području Grada Čapljine?

U ovom smo pitanju postavili skalu od 1 do 5 gdje su učenici odgovorili s:
1 – 4,7%
2 – 4,7%
3 – 15,6%
4 – 27,9%
5 – 47,2%

23. Čitate li redovno, van školskih lektira?
Kod ovog pitanja nas je zanimalo koliko mladi još uvijek čitaju gdje možete odgovore vidjeti na slijedećem grafikonu:

Grafikon 11.

24. Koje aplikacije najviše koristite?
(maks. 3 odabira)

1. Instagram (72,1%)
2. Facebook (2,3%)
3. WhatsApp (76,7%)
4. Viber (0,0%)
5. FB Messnger (0,0%)
6. Telegram (7%)
7. Reddit (4,7%)
8. Discord (2,3%)
9. YouTube (51,2%)
10. TikTok (46,5%)
11. Snapchat (25,6%)

25. Korisite li email?

Samo htjeli da dobijemo informacije o tome koliko ljudi korisit email u današnje doba.

Grafikon 12.

26. Koliko često mjenjate lozinku na vašim društvenim mrežama?

Od 1 (nikada) do 5 (učestalo):

1 – 44,2%
2 – 30,2%
3 – 18,6%
4 – 7%
5 – 0,0%

27. Koristite li dvostruku zaštitu na vašim društvenim mrežama?

Pitanje koje smo postavili mladima, obzirom na sve veću prijetnju našoj sigurnosti na internetu, o čemu planiramo i održati tečaj u Centru. Odgovore možete pogledati u slijedećem grafikonu:

Grafikon 13.

28. Vjerujete li medijima (na skali od 1-5)?

Odgovor na ovo pitanje učenici su dali da većinom ne vjeruju medijima s ocjenom od 2 (41,9%).

29. Suočavate li se sa “lažnim vjestima”?

Gdje su ispitanici rekli da se učestalo/povremeno susreću s lažnim vjestima s postokom od 74%.

30. Znate li što je inflacija?

Zanimalo nas je obzirom na svjetsku gospodarsku krizu i sve veću stagnaciju bruto domaćeg proizvoda suočavamo se s negativnom pojavom inflacije te je većina mladih upoznata s tim pojmom te ispravnom definicijom.

(ispravna definicija zelenom bojom, ostali odgovori nisu točni)

Grafikon 14.

31. Smatrate li da nakon srednje škole moguće se zaposliti u vlastitoj struci, u gradu ili nekoj bližoj okolici?

Odgovor koji su srednjoškolci ovdje podnijeli je:

  1. (23,3%)
  2. (32,6%)
  3. (41,9%)
  4. (0%)
  5. (2,3%)

32. Razmišljate li nakon školovanja o odlasku iz BiH?

Očekivani odgovor na ovo je pitanje da velika većina mladih razmišlja o odlasku što se vidi i kroz odgovore mladih, za odlazak je (66,9%) (uzeti su odgovori pod 4 i 5 te su spojeni).

33. Podržavate li rad humanitarnih agencija, udruženja što mislite o njima?

Odgovor na slijedeće pitanje možete vidjeti kroz grafikon ispod:

Grafikon 15.

34. Podržavate rad Centra za mlade, Čapljina?

Rad Centra za mlade od ukupnog broja ispitanika, 72,1% učenika podržava naš rad.
(odgovori 4 i 5 spojeni u jedan i zbrojeni).

35. Ako bi ste dobili poziv na edukaciju, radionicu i tome slično kolika je vjerojatnost da ćete se odazvati?

Odziv na radionicu prema podacima je:
(1 do 5, 1- ne želim, 5- da naravno):
1-9,3%
2-11,6%
3-9,3%
4-30,2%
5-39,5%

Podjelite ovu objavu putem